جدول برنامه هاي ندبه و کميل در مهديه تهران

در

  مراسم دعاي عرفه 97/5/30 (آقاي حاج حسن شالبافان )
  امروز : يکشنبه 28 مرداد 1397


 

مجمع مهديه هاي سراسر کشور | پخش زنده مراسم مهديه | فروشگاه مهديه | مهديه تهران 

سخنرانان > حجت الاسلام عليرضا پناهيان
    تاريخ عنوان مراسم اجرا
1

04/05/1392 سخنراني دعاي ندبه حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپنا
2

2/04/1392 مراسم جشن با شکوه شب ميلاد امام زمان (عج) حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
3

28/05/1391 سخنراني شب آخرماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
4

27/05/1391 سخنراني شب بيست و نهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
5

26/05/1391 سخنراني شب بيست و هشتم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
6

25/05/1391 سخنراني شب بيست و هفتم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
7

24/05/1391 سخنراني شب بيست و ششم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
8

15/05/1391 سخنراني شب هفدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
9

14/05/1391 سخنراني شب شانزدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
10

13/05/1391 سخنراني شب پانزدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
11

12/05/1391 سخنراني شب چهاردهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
12

10/05/1391 سخنراني شب دوازدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
13

11/05/1391 سخنراني شب سيزدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
14

08/05/1391 سخنراني شب دهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
15

9/05/1391 سخنراني شب يازدهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
16

07/05/1391 سخنراني شب نهم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
17

06/05/1391 سخنراني شب هشتم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
18

05/05/1391 سخنراني شب هفتم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
19

04/05/1391 سخنراني شب ششم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان
20

03/05/1391 سخنراني شب پنجم ماه رمضان حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضاپناهيان

[1 2 ]