جدول برنامه هاي ندبه و کميل در مهديه تهران

در

  قرائت دعاي کميل 96/12/10 ( آقاي حاج داود شفيعي)
  امروز : شنبه 5 اسفند 1396


 

مجمع مهديه هاي سراسر کشور | پخش زنده مراسم مهديه | فروشگاه مهديه | مهديه تهران 

نماهنگ > امام صادق (ع)
    تاريخ عنوان مراسم اجرا
1

18/9/1389 امام صادق (ع) 4
2

18/9/1389 امام صادق (ع) 3
3

18/9/1389 امام صادق (ع) 2
4

18/9/1389 امام صادق (ع) 1

[1 ]